C1: 36


(Rubrik:) Östre Rekarne.       

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.      Hestånga ähr ett cro-
            no hemman, skattar                    6 öresland
B.        Vthsäde thet ena åhret                15 5/8 tunn
C.        Vthsäde thet andra åhret            18 1/4 tunn
D.        Hårdewals höö aff hagen            6 las
                Höö aff Kiula långhengh, folio <...>

            Jngen skogh, mulebeet, fiskewatn eller
            annat effter jnstructionen, vthan så-
            dant måste dhe aff androm leija.

E.         Eett litet torp på denne byns ägor,
            benämpt Korptorp.
F.         Vthsäde till både åhran tilhoopa  1/3 tunna            Notarum Explicatio
                                                                                              
G.      Skomar torp ähr crone be-
            lägit på Wijby ägor.
H.        Vthsäde thet ena åhret                2 5/8 tunn
I.         Vthsäde thet andra åhret             3 tunno
D.        Hårdewals höö aff hagen            6 lasL.      Ååstorp ähr crone belä-
            git på Wijby ägor.
M.       Vthsäde både åhren tilhoopa       1 tunn

(Karttext:)

Wijby möter.
På denne sijdan möter Wijby.
Sandiordh
Ler iordh.
Sandh iordh.
Leriordh
Moo iordh
Koo hage
Här möter Karlåker.