C1: 38


(Rubrik:) Östre Rekarne.      

                                                                         
            Notarum Explicatio
                                                                                              
I.        Bärga ähr ett skatte-
             hemman, haffwer tilförne warit crone
             och ähr vthaff herr Erichz fordom kyrkioher-
             des j Kiulas effterleffwerska bytt vthi et
             annat hemman till skatte. Skattar <...>
K.         Vthsäde thet ena åhret j Östregerdet     14 1/2 tunn
L.          Vthsäde til samme åhr j Haghtappan     8 1/2 tunna 
M.         Obrukat åker til samma åhr
N.         Vthsäde det andra åhret i Södergerdet 22 3/8 tunna
O.         Obrukat aker1 til samma åhr
P.          Hårdewålshöö aff Söder engen            45 las
Q.         Hårdwålshöö aff Lußan                      63 las
                Höö aff renor och lindor                    6 las            
             Till denne by fins mulebeet och tarff-
             weskogh til gaßle, stör och wedebran
             til nötorfften3.(Karttext:)

Här möter Wijby
Gran skogh
Obrukat
Eeke skogh
Obrukat
Obrukat åker
Moo iordh
Obrukat
Leriordh
Obrukat
Här möter Kare<låker>4
Gran skogh och några ekar
Obrukat
Eeke backa
Moo iordh
Ler iordh
Mooiordh1 D.v.s. åker
2 Härefter tillskrivet 32 med blyerts.
3 D.v.s. nödtorften
4 Texten delvis dold av inbindningen av kartan. Ytterligare dold text finns.