C1:39


(Rubrik s. 39:) Kiula sochn. 
    

            Genneralis Explicatio
              
Notarum
                                                                                              
R.      Ramszhammar ähr 8 hem-
            man alle tilhoopa, skattar <...>
            Dhes geometrische affritningh fol.1
S.        Vthsäde thet ena åhret                          58 1/2 tunna 
T.        Vthsäde det andra åhret i Södergerdet  67 3/4 tunna
V.        Hårde wåls höö aff Nårengen               170 las
X.        Hårdewåls höö aff Lußan                     64 las
                Höö aff renor och lindor                  16 las

            Till denne by ähr lööffskogh, såsom och
            tarffweskogh till gasle stör och wedebran
            til nodtorfften2, fiskewatn nagodt3 litet
            i siön Kaafieln.

            Specialis Explicatio Notarum
                                                                                              
1.       Denne gården ähr skatte    4 öresland
                            haar i byemåhl           21 aln
S.        Vthsäde thet ena åhret                5 5/8 tunnor     
T.        Vthsäde det andra åhret              6 1/2 tunna
V.        Hårde wåls höö aff Nor engen
X.        Hårde wåls höö aff Lusan        } 24 1/2 laß
1.         Een beteshaga til denne gården.

2.       Wästre gården ähr crone    öresland 4, penningland 16
                            haar i byemåhl           28 alnar
S.        Vthsäde thet ena åhret                7 11/16 tunnor     
T.        Vthsäde det andra ahret4            8 5/8 tunnor   
V.        Hårwålshöö aff Nor engen
X.        Hårdwåls höö aff Lusan          } 32 laß
2.         Beteshage till denne gårdh

3.       Norregården ähr crone      öresland 4, penningland 16
                            haar i byemåhl           28 alnar
S.         Vthsäde thet ena åhret                7 11/16 tunnor     
T.         Vthsäde det andra åhret              8 5/8 tunnor   
V.         Hårdewålshöö aff Norengen
X.         Hårdwåls höö aff Lusan          } 32 laß
3.          Beteshaga till denne gårdh.

                                                    Den fierde


4.       Denne gården ähr crone    öresland 4, penningland 16
                            haar i byemåhl           28 alnar
S.         Vthsäde thet ena åhret                7 11/16 tunnor     
T.         Vthsäde det andra åhret              8 5/8 tunnor   
V.         Hårdwålshöö aff Norengen
X.         Hårdwålshöö aff Lusan           } 32 laß
4.          Beteshage till denne gårdh.

5.       Millangården ähr crone     13 ortugland5
                            haar i byemåhl           26 alnar
S.         Vthsäde thet ena åhret                7 1/16 tunna     
T.         Vthsäde det andra åhret              8 1/4 tunna   
V.         Hårdwålßhöö aff Norengen
X.         Hårdwålshöö aff Lußan           } 30 laß
5.          Beteshaga till denne gårdh.

6.       Södergården ähr crone      13 ortugland6
                            haar i byemåhl           26 alnar
S.         Vthsäde thet ena åhret                7 1/16 tunna     
T.         Vthsäde thet andra åhret             8 1/4 tunna   
V.         Hårdwålßhöö aff Norengen
X.         Hårdwålshöö aff Lusan           } 30 laß
6.          Betz haga till denne gården.

7.       Denne gården ähr frelsze
                            haar i byemåhl           21 aln
S.         Vthsäde thet ehna åhret               5 5/8 tunna     
T.         Vthsäde det andra åhret              6 1/2 tunna   
V.         Hårdewålshöö aff Nårengen
X.         Hårdwålshöö aff Lusan          }  24 1/2 laß
7.          Betz haga till denne gårdh.

8.       Östergården ähr frelsze
                            haar i byemåhl           36 alnar
S.         Vthsäde thet ena åhret                9 7/8 tunna     
T.         Vthsäde det andra åhret             12 1/8 tunna   
V.         Hårdwålshöö aff Norengen
X.         Hårdwåls höö aff Lusan         }  40 laß
8.          Betes hage til denne gården

(s. 40, baksidan:)

y.         Deße engdzfiellar ähro belägne j Ham-
            marby sochn och lyder till Norregården i Wij-
            by och Kiula sochn, fins igen folio <...>    hårdvallshöö <...>

z.         Denne fiell lyder til prestegården vthi öffverbemälte
            by och sochn        hårdvallshöö aff samme fiell <...>

å.         Deße fiellar lyda och til Wijby, hårdvallshöö <...>


(Karttext s. 40:)

Aalle kier
Kaafieln lacus.
Dugligit at roothugga
På denne sijdan möter Hammarby sochn.
Odugligit och dyebotn.
Gott alekierr, dugligit att roothugga.
Dugligit at rotthugga
På denne sijdan möter Wijby ägor
Hårdwaldz engh.
Swagh iordh.
Ramshammars byes description folio 397.
Aal kier dugligit at roothugga.
Leriordh.
Ler iordh.
Swag iordh.
Leriordh
Ler iordh.
Ler iordh
Hårdwaldz engh.
Här möter Wijby engh
Har8 möter Berga.
                       
1 Härefter tillskrivet 32 med blyerts ms
2 D.v.s. nödtorften
3 D.v.s. något
4 D.v.s. året
5 D.v.s. örtugland
6 D.v.s. örtugland
7 39 tillskrivet med blyerts ms
8 D.v.s. Här