C1: 4


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
5.         Fäszlinge är et skattehemman
                                skattar              8 öresland        
            och ähr kiöpt til frelße aff <...>
            Haar i byemåhl                     48 alnar  
W.       Vthsäde thet ena åhret i Norregerdet       6 1/16 tunna                            
V.        Vthsäde til samma åhr i Trägårdz wreten  2 1/16 tunna 
X.        Vthsäde thet andra åhret i Söder gerdet   5 1/2 tunna 
Y.        Skönwålshöö aff Holßåkers linden          30 laß 
Z.         Hårdwalshöö aff Hemengen                   17 laß   
            Höö aff Storengen folio 91                      3 1/2 laß

            Jäder brukar en vthiordh i
            Feßlinge, specificerad folio 32 och
            haar i byemåhl                         14 alnar  
W.       Vthsäde thet ena åhret til samma vthiord
            i Norregerdet                                         1 7/8 tunna                            
V.        Vthsäde til samma åhr i Trägårds wret     5/16 tunnor
X.        Vthsäde thet andra åhret i Södergerdet   1 5/8 tunna
YZ.      Höö till samma vthiordher                       24 laß          Notandum: ähr till achtandes att Östergården
                                                                                                                        i Jäder brukar
                                                                                                                af denne vtjord 2/3 delar och
                                                                                                                        Wästergården 1/3 de<l>

            Noch ähr i Fäszlinge en
            frelße vthiordh och haar i byemåhl            4 alnar  
            Den brukas aff bonden i Fäßlinge.
W.       Vthsäde thet ena åhret til bemälte vthiord 1/2 tunna                            
V.        Vthsäde til samma åhr i Trägårdz wreten   1/8 tunna                            
X.        Vthsäde thet andra åhret i Södergerdet     7/16 tunnor
YZ.      Höö aff offwerbemälte engier                  7 laß

            Feszlinge brukar en vthiordh i
            Jädher, specificerad folio 34
            Till denne by ähr ingen skog eller vtmark.


(Karttext:)

Här möter Räfstad egor.
Skarp hård wald
Toffwig engh.
Här möter Malmöö egor.
Leer och moojord.
Eeke <sko>gh5
Jäders byes egor.
Skiön waldz engh.
Här möter Ößby.
Svart mylla
Öhr jord
Jäders prestegårdz egor.
Scala ulnarum.1 9 tillskrivet med blyerts
2 3 tillskrivet med blyerts
3 D.v.s. överbemälte
4 3 tillskrivet med blyerts
5 texten delvis oläslig p.g.a. skada i pappret