C1:40               Sudermannelandz arbethe
               Pro anno 1645 både geographice och geometrice
               Jnleffwererat den 14 aprilis 1646 aff landtmätaren
               Jacob Christopherson Steenklyft


Öster Rekarne

Affmätt i Jäder sochn fins folio                           Affmätt i Kiula sochn fins folio
half afmätt                                                         complet afmätt
Swijnlunda                        2                              Himmelsända                     211
Jädersby                           3                              Biörndalen                         21
Ugelstuga torp                   3                             Kiula Långengh                  22
Fäßlinge                            4                             Aspestad                            24
Nyby                                5                              Kiulestad                           25
Danmark                           6                             Hieltestadh                         26
Axby                                 7                             Blachstad                           27
Hättinge                             8                             Kiula byen                         28
Lundby                              8                             Böle                                  28
Storrängen                         9                             Kiula byens ängh               30
Steenby                            10                            Östertorpp                         31
Steenby torpp                   10                            Wästertorpp                      32
Hyffwinge                         11                            Wyby engh                        33
Häßleby                           12                             Wijby byen                       34, 35
Lönneberg                        13                             Jbidem Kiula prästegård   34, 35
Huseby                             14                             Heestånga                        36
Eeke                                 16                             Korptorp                         36
Hårsholma                         17                            Skomakare torpp             36
Oxlööt                               18                            Åhßtorpp                         36
Ängsteegar till Oxlöt och                                    Älewij                              37
Jäders prästegård               20                            Karlåker                          37
                                                                          Bärga                              38
                                                                          Ramshammar                  39, 40Notandum Jeders by 2 gårdar 1 vtjordh
1 stång håller 6 alnar
Östergården 5 stenger 1 aln           31 alnar
Västergården 2 stenger 2 alnar     14 alnar
Vtjorden 1 stenger 4 alnar            10 alnar


1 Den ursprungliga sidnumreringen är överstruken.