C1: 45


(Rubrik:) Ährla sochn.       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Slytan cronohemman 1/2    2 öresland,
            belägit inn om Kroberga råå och rör.
B.        Östergärdet vthsäde                           4 1/4 tunna    
C.        Wästergärdet vthsäde                        5 1/4 tunna    
            Lerjordh i bådhe gärden.
D.        Slått hård waldz engh om 20 laß.
            Skog hafwer detta hemanet inne
            medh boolbyn.E.         Näffwerkärr, cronohemman
            bygt på Spånga ägor.
F.         Vthsäde det ena åhret                        1 1/2 tunna
G.         Det andra åhret                                 3 1/4 tunna
H.         Godh hårdwåldz eng till höö              12 laß
I.          Änn hårdwaldz engh till hö                 6 laß
K.        Denne engh lyder till Spånga              9 laß
            Skogh inne medh boolbyn.


(Karttext:)

Kroobärga egor på denne sijdhan.
Rijsinge eng möter.
Leer iord och sand mylla.
Hambra egor närmast
Hårdvald.
Starr.
Kohlbotn.
Kroobärga vthmark proxime.
Godh hård wald
Lee<r>iord och mylla.
Hård wald.
Scala ulnarum.