C1: 48


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Ährla sochn.       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Rijsinge cronoheman 1/4
B.        Vthsäde det ena åhret                            4 1/4 tunna   
C.        Det andra åhret                                     3 7/8 tunna   
D.        Engh till höö                                          16 laß
E.         Denne eng är 1 hårdwåldz engh och
            kommer skattegården i Hambra till
            om höö                                                42 laß
F.         Denne wret lyder och till Hambra och   1 tunna
G.        Denne enge tegh kommer Åttinge till
            och drager höö                                     4 laß

            Till detta hemanet är godh skogh och mule-
            bete.


(Karttext:)

Borrstenen lacus.
Hårdwald.
Mojord.
Leermylla.
Moßvald
God starr eng
Dungjord
Hambra ägor proxime.