C1: 49


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Ährla sochn.       
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Nääs cronohemman 
B.        Vthsäde det ena åhret                            2 1/2 tunna   
C.        Det andra åhret                                     2 tunnor   
D.        Hårdwåldz engier och hager
            om höö tillhopa                                     12 laß    
E.         Denne enghage kommer Hambra
            till och drager höö                                 4 laß
            Förbemälte tårp är bygt på Hambra ä-
            gor, hafwer fördenskuldh skog inne medh
            boolbyn.F.        Biur sätter cronohemman 
            bygt på cronones allmenningh
G.        Vthsäde hwart åhr                                 1 tunna   
H.        Starr engh till höö                                   1/2 laß

(Karttext:)

Leermyla
Lerjord
Scala ulnarum.