C1: 5


(Rubrik:)  Jädher sochn

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Nyby ähr ett crone hemman
            och ähr på Räffstas ägor belägit, hwilket
            ähr frelße vnder rickz chantzleren.
B.        Vthsäde thet ena åhret                               7 1/8 tunna                            
C.        Vthsäde thet andra åhret                            7 3/4 tunn
D.        Hårde wåls höö thill detta torp i Lille ängen 4 laß 
            Höö aff Storengen folio 91                         20 laß
            Höö aff renor och lindor                             2 laß

            Till denne by haffwer tilförne warit
            godh mulebeet tillhoopa medh bolbyn i
            Lööten, men nu ähr Lööten aff bemälte by mästedelen
            inhägnat både till engier, wreter och
                        beteshagar.

E.         Tvenne åkerfieller till Räffstadh by om       2 1/4 tunna


(Karttext:)

Räffsta ägor möter på alla sidor
Swart mylla
Leer jordh     
1 9 tillskrivet med blyerts