C1: 50


(Rubrik:) Öster Rekarne.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Träskaten cronohemman 
            bygt  på cronones allmänningh.
B.        Vthsäde det ena åhret                            1 1/2 tunna   
C.        Det andra åhret                                     2 tunnor   
            Leerjord i både gärden.
D.        Starrwåldz engh till höö                         55 laß      
            Fiskewatn i siön wed byn hema,
            skogh på allmänningen.


E.        Törnemosewad cronohemman 
            belägit på allmenningen.
F.        Vthsäde det ena åhret                            2 7/8 tunna   
G.        Det andra åhret                                     2 tunnor
            Lerjord i både gärden.
H.        Starr engh till höö                                  15 laß
            Skogh lijka med det andra på allmen-
            ningen.

(Karttext:)

Gåßnäß eng proxime
Leeriordh1
Starr.
Träskaten lacus.
Allmenningen på alla sijdhor.
Starr
Starr engh.
Leer jord.
Scala ulnarum.


1 Härefter en senare blyertsanteckning