C1: 51


(Rubrik:) Ährla sochn
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Aspedaal cronohemman 
B.        Vthsäde det ena åhret                   2 1/2 tunna   
C.        Det andra åhret sammaledes  
D.        Engh till höö                                 15 laß      
            J både gärden är swartmylla.
            Skogh och fiske till nodh-
            tårfften1.E.        Knuthsten cronohemman 
            belägit på allmenningen. 
F.        Vthsäde det ena åhret                   2 3/4 tunna   
G.        Det andra åhret                            3 1/8 tunna        
            Lerjord i både gärden.
H.        Hårdwaldz engier om                   16 laß      
            Skogh och fiske så myckit
            som det kann behöfwa.

(Karttext:)

Biälken lacus
Leerjord
Biälken lacus.
Allmänningen på alla sijdhor.
Leerjord
Hultz ägor proxime.
8 laß.
1 D.v.s. nödtorften