C1: 52


(Rubrik:) Öster Rekarne.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Vannetårp cronohemman 
B.        Vthsäde det ena åhret                   1 tunna   
C.        Det andra åhret                            1/2 tunna      
D.        Engh till höö                                 16 laß      
            Detta tårp är bygt på allmen-
            ningen och hafwer thär skogh.            Notarum Explicatio
              

E.         Trumpewadh cronohemman        1/8
F.         Vthsäde det ena åhret                  3 tunnor   
G.        Det andra åhret                            1 1/4 tunna      
H.        Engh till höö                                 10 laß      
            Detta tårp är och bygt på
            allmänningen, hafwer thär och
            skog fullt.            Notarum Explicatio
              

I.          Ahlekarr1.
K.        Vthsäde hwart åhr                        5/8 tunna   
L.         Starr engh till höö                         6 laß            
            Är bygt på allmenningen
            och hafver skog fullt.

(Karttext:)

Starr.
Sandjord.
Starr.
Sandjord
Hårdwall
Här tager Moora j Willåthinge häradt närmast wijdh.
Starr engh.
Leer mylla.
Aleskog ibland 

1 D.v.s. Alkärr