C1: 53


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Huseby sochn1.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Ökna cronoheman        1
            Jbidem frelse vthiord     1
            lyder till Rosendal.
B.        Vthsäde i Wästergärdet till Ökna  11 1/2 tunna   
C.        J Östergärdet vthsäde med 2 åkrar
            i Norregärdet och äro noterade smedh2
            samma littera som Östergärdet är
            noterat medh                               14 5/6 tunna          
D.        Deße åkrar komme frälse
            vthiorden i Rosendal till och          3 5/16 tunna  
            i både gärden.
            J föreskrefne gärden är mäst lerjord.
E.         Fnuggwaldz engh till Ökna
            om höö                                        20 laß      

            Till föreskrefne heman är ingen
            skogh, eij heller wedebrand hel-
            ler mulebeete.

(Karttext:)

Älunda gärde proxime.
Leermylla.
Sandmylla.
Ödhe
Åsen proxime.
Rosendals gärde proxime.
Dungjord.
Leerjord.
Öde åker.
Leera
Betzhaga
Ödhe åker.
Här tager Lundby engh wedh.
Scala ulnarum.


1 Huseby sochn tillagt av senare hand.
2 D.v.s. medh