C1: 56


(Rubrik:) Öster Rekarne.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Löthstuffwan cronohemman      1/4
            är bygt på Hålsta ägor.
B.        Vthsäde det ena åhret                1 1/2 tunna   
C.        Det andra åhret                         3 1/2 tunna  
D.        Hårdwaldz engh till höö             8 laß
            Skog och mulebet hafwer detta tårp
            inne medh bolbyn.


(Karttext:)

Tandala egor närmast
Tallskogh.
Hardwall
Sandmylla
Hålstadh egor proxime.            Notarum Explicatio
              

A.        Diupedal cronohemman
            bygt på allmenningen.
B.        Vthsäde det ena åhret                3/8 tunna   
C.        Det andra åhret                         10/16 tunna  
D.        Hårdwåldz engh till höö             15 laß
            Till föreskrefne tårp är skog till
            timber, gerdsel, wedebrand
            och mulebete på Store skogen.
E.         Beteshage till samme tårp.


(Karttext:)

Torrmylla.
Hård wald
Berg och skogh.
Starr.