C1: 57


(Rubrik:) Huseby sochn.      
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Hwseby prästegårdh.
B.        Östergärdet vthsäde                         23 7/16 tunna   
C.        Wästergärdet vthsäde                       21 6/8 tunna  
D.        En wret, såes till Wästergärdet, om   2 5/16 tunna
            J föreskrefne gärden är leer och sandh-
            mylla.
E.         Sank engh om höö                          40 laß
G.        Änn hårdwaldz engh om höö           10 laß
                                                   Summa    50 laß
            medh gärdeshöö och alt.

            Till förbemälte prästegårdh är skog
            till gärdsell och wedebrandh sampt
            mulebete, fiske intet.

            Noch een engefiell till denne gårdh
            folio sequentj, litera O, om höö 4 laß.

(Karttext:)

Önesta gärde proxime.
Hwseby engh proxime.
Lindh.
Sanck engh.
Biörke skog
Holsta skog proxime.
Scala ulnarum.