C1: 6


(Rubrik:) Jäder sochn

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Danmarch ähr ett crone hemman
            och ähr bellägit på Räffsta ägor
B.        Vthsäde thet ena åhret                               5 3/8 tunna                            
C.        Vthsäde dhet andra åhret                          4 3/4 tunn
D.        Hårdewålshöö aff Hemengen                    16 las
            Höö aff renor och lindor                            6 las

            Till denne by haffwer tilförne
            warit godh mulebeet tillhoopa medh bol-
            byn i Lööten, men nu ähr Lööten aff
            bemälte by mestedelen inhägnat både till
            engier, wretor och beteshagar.


(Karttext:)

Ööriordh
Ler iordh
Ler
Räffsta ägor möta på alla sidor om thetta torp.
Scala ulnarum