C1: 60


(Rubrik:) Öster Rekarne.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Önnesta cronohemman 1 är 12 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret                              15 tunnor  
C.        Södergärdet med Wästerwreten vthsäde  10 1/4 tunna
D.        Öde åker i Wästerwreten                         2 tunnor
E.         Moßigh hårdwaldz engh till höö               20 laß
F.         Änn 1 lijten hårdwaldz engh om               8 laß
            Gärdeshöö i Östergärdet                         10 laß
            J dhe andre gärden fögha som kann rächnas.
G.        Beteshage till mehrbemälte heman.

            Till detta hemanet är skogh till gärdzel
            och wedebrand, såsom och mulebete, jntet
            fiske.

(Karttext:)

Lindh.
Hwseby gärde proxime.
Leerjord.
Lindh.
Leerjordh.
Prästegårdens gärde proxime.
Leermylla.
På denne sijdan tager Kolunda skogh wedh.
Beteshage
Leerjord.