C1: 61


(Rubrik:) Huseby sochn.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Löffåsen cronohemman 1/8
B.        Vthsäde det ena åhret                1 tunneland  
C.        Det andra åhret                         3/4 tunna
D.        Engh till höö                              13 laß1
            Till mehrbemälte Löfåsen är godh skog
            och mulebete och är bygt på cro-
            nones allmänningh.


E.         Tunnebindare tårpet crono        1/8
               
bygt på cronones allmenningh.
F.         Vthsäde åhrligen                       1 tunneland
G.        Starr eng till höö                        14 laß
H.        Änn 1 engh till höö                     6 laß


I.         Bärgetårp cronohemman           1/8
               
bygt på cronones allmän-
            ningh.
K.        Vthsäde det ena åhret                3/4 tunna
L.         Det andra åhret                         1 tunna
M.        Starrengh till hö                         14 laß
            Till Bärgetårp är skön
            timmerskogh, fiskewatn
            i Kuuth siön sampt
            näffwer och basteskogh.

(Karttext:)

Linsäterß egor proxime.
Starr.
Hårdwall
Beteshage.
Lind                     
Starr
Hårdwall
Starr.
Starr
Hård wall
Scala ulnarum.


1 13 ändrat från 18