C1: 62-63


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Huseby sochn.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Almby cronoheman 1 är 5 öresland
B.        Vthsäde det ena åhret                10 1/2 tunna  
C.        Vthsäde det andra åhret            13 7/8 tunna  
            J föreskrefne gärden är mäst sand och leer-
            mylla.
D.        Starrengh till höö                       25 laß
E.        Engekärr, kann rödias till eng     30 laß
            J Östergärdet höö                     25 laß
            J Wästergärdet                         20 laß
F.        Slätt starr engh om höö              10 laß
R.        Skogug engh, starr höö              10 laß
M.       Släät starr engh hoo                   20 och hårdvald.G.        Måsstårp cronohemman    1/4
            belägit på Almby ägor.
H.        Vthsäde det ena åhret               2 tunnor
I.          Det andra åhret                        2 5/16 tunnor
K.        Enghage till höö                        12 laß
L.         Hårdwaldz engh till höö            16 laß
            J nästföreskrefne gärden är lerjordh.
            Till både deße hemanen är godh skog
            till timmer, wedebrand och mulebete,
            fijskie vtij åen.

(Karttext:)

Tandala ägor proxime.
Starr
Swart mylla
Doge<r> till rödias
Bärga ägor proxime.
Öde åker
Dalby tårp proxime.
Hård wald här vt medh.
Keer doger till att roothugga.
Godh mark.
Almenningen möter.
Scala ulnarum.