C1: 64


(Rubrik:) Öster Rekarne.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Brootårp cronohemman 1/8 är
            bygt på cronones allmäning   
B.        Vthsäde hwart åhr                     3/4 tunna  
C.        Starrwaldz engh om höö           12 laß  
D.        Änn starwaldz eng om höö        6 laß
            Till föreskrefne tårp är skog fult af
            allehanda slagh fiskewatn i en jn-
            siö Kuuten benämd.


E.         Ekenäs cronotorp 1
F.         Vthsäde det ena åhret              1 3/16 tunna  
G.        Det andre åhret                        1 tunna  
H.        Starr engh om höö                    14 laß
I.          Koohage till mehrbemälte tårp.


            Notarum Explicatio
              

            Till Ekenäs är godh timmerskogh
            och mulebete.


K.        Holmsiötårp cronohemman 1/8 är bygt
            på cronones allmenning.  
L.         Vthsäde det ena åhret                       1 tunnland  
M.        Det andra åhret med wreten vthsäde 6/8 tunna   
N.        Engh till höö                                      2 laß
O.        Änn 1 engh till höö af starrwald         8 laß
            Till Holmsiötårp är godh skogh och
            mulebeet och fiske i siön hema wedh
            ägorne.


(Karttext:)

Starr.
Sand jord.
Starr.
Kerr.
Leerjord.
Holm siön.
Leerjord.
Willåthinge häradt närmast.
Sanck starr eng
Holmsiön.