C1: 65


(Rubrik:) Huseby sochn.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Skogztårp cronohemman 1/2
B.        Vthsäde det ena åhret medh
            1 wret, såes samma åhr       7 3/8 tunna  
C.        Vthsäde andra åhret            7 3/4 tunna     
D.        Hårdwaldz engh till höö       12 laß
E.         Änn 1 hårdwaldz engh om   60 laß
            Till åfwanbemälte tårp är skogh
            och mulebete till nödtårfften.
            J föreskrefne gärden är ijdel ler-
            jordh.


(Kartext:)

Backa ägor proxime.
God hård waldz engh med biörkeskogh öfwer wuxin.
Wreeta ägor proxime.
Scala ullnarum.