C1: 66-67


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Huseby sochn.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Helleby cronoheman 2
B.        Östergärdet vthsäde                 16 13/16 tunna           
C.        Wästergärdet vthsäde              13 4/16 tunna     
D.        En starrwaldz engh om höö      40 laß
E.        Änn 1 lijten starr engh om höö  10 laß
           Gärdeshöö                                3 laß
                                         Summa       53 laß

    1.    Cronoheman 1 är 7 öresland heller 7 stenger
           Vthsäde det ena åhret               11 tunnor
           Det andre åhret vthsäde             9 tunnor
           Engh till höö                              36 laß

    2.    Ibidem cronohemman 1/2 är 2 2/3 öresland, hafver
           i byamåhl                                   3 1/2 stenger   
           Vthsäde det ena åhret                5 13/16 tunna     
           Det andra åhret                          4 4/16 tunna     
           Engh till höö                              17 laß

           Till mehrbemälte by är godh skog till
           gärdsel och wedebrandh, gott mule-
           bete så som och fiskewatn.            Notarum Explicatio
              

F.        Wreeta cronohemman 1/2 är 2 1/2 öresland
G.        Vthsäde det ena åhret              7 5/16 tunna           
H.        Det andra åhret medh åkeren
            i wreten vthsäde                      6 3/4 tunna
            Leerjordh öfwer alt.
I.         Hård och starrwaldzeng om hö 16 laß
           Gärdes höö hwart åhr              2 laß
           Till mehrbemälte Wreta fins och 1
           engh widh Hwseby su<b> littera
           folio < ... >
           Skog, mulebeet och fiskewatn är
           här till nödtårfften.  

            
(Karttext, s. 66:)

Bondehyndewa ägor proxime
Torsilla åen
Säldaren widh.    
Släät starr.
Tallbacha med graanskog
Hård wall
Lermylla
Hakesta ägor proxime.
Lermylla.
Norrsiöfiälen.
Scala ullnarum.


(s. 67)

Kiälby egor moter1
Torsilla åen.
Lindh.
Sandmylla
Leermylla
Leermylla
Hwseby ägor proxime.
Lijthet skogigh.
Sandjor
Hwseby skog proxime.


1 D.v.s. möter