C1: 68


(Rubrik:) Öster Rekarne.        Huseby sochn.     
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Backa cronohemman
B.        Vthsäde det ena åhret               1 10/16 tunna           
C.        Det andra åhret                        2 1/8 tunna
            Sandjord öfwer alt.     
D.        Engh till höö                             13 laß
            Till Backa är skog och mulebete till
            nödtårfften.


E.         Skomakaretorpet.
F.         Vthsäde det ena åhret              15/16 tunna           
G.        Vthsäde andra åhret lijka myckit.
H.        Starr engh till höö                     4 laß
            Skogh till mulebete och wedebrand.


            Notarum Explicatio
              

I.          Foghelsundh cronohemman
K.        Vthsäde det ena åhret              3 tunnor         
L.         Det andra åhret                       3 11/16 tunna
M.        Engh till höö                           11 laß
            Skogh och mulebet till nödhtårfften.


N.        Wästangrå tårpet, belägit på Önnesta
            ägor och är intet skattlagt.
O.        Vthsäde det ena åhret              3 7/16 tunna         
P.         Det andra åhret                       3 15/16 tunna
Q.        Gärdehöö                              6 laß
R.        Gråtårpet.
S.         Engh till höö                            30 laß
            Skogh och mulebet inne medh bolbyn.


(Karttext:)

Skogßtorp egor närmast.
Ny rögd hård wald
Hußeby prästegårdz skogh proxime.
Nårrbacka egor närmast.
Hård wall
Prästegårdz skog proxime.
Sand.
Hårdwall
Fogelsundz egor på denne sijdhan
Hårdwall
Hußeby egor proxime
Leer mylla
Hußeby skogh närmast.
Önnestadh egor på alla sijdhor.
Hård wall
Starr
Släät hård waldz engh