C1: 69


(Rubrik:) Klåster sochn.


Eskiltuna ladhegård               folio      70         601
Eskiltuna stadz ägor              folio      70, 71   61
Grimstorp                             folio      72         62
Bryggaretorp                        folio      72         62
Södher enghz torp                folio      72         62  
Trummeslagharetorp             folio      72         62
Ährsta Karinstorp                 folio      72         62  
Silfuergrufuetorp                   folio      72         62
Åhrby                                  folio      73          63  
Walby                                  folio      75         64
Hälghesta                             folio      76         66  
Måsta                                  folio      77         67  
Edsta                                   folio      79         68  
Gultebrun                             folio      80         70
Äckersta                              folio      81         71
Löötstufuan                          folio      81         71
Närijeholmme                      folio      82         72
Storenghen                          folio      72, 732   73
Hältorp                                folio      84         74
Slaghesta                             folio      85         75  
Ährna                                  folio      86         77  
Storengen wed Slaghesta     folio      88         78  
Glömmesta                          folio      89         79  
Skeenesta                            folio      91         763   
Ährrsta                                folio      92         80
Jertre                                   folio      93         81
Hättersta                              folio      95         82
Lööntorp                             folio      96         84
Saal                                     folio      97         85
Diursta                                 folio      99         86
Dufuetorp                            folio      100       88
Röcksta                               folio      101       89
Skifftinghe                            folio      104       92
Gåttskiäl                              folio      103       90
Balsta                                  folio      105       93
Gredby                                folio      107       94
Vbsala halsen                       folio      108       96
Ånsöijea                              folio      109       97
Qwinnersta                          folio      111       98
Nortorp                               folio      112      100
Hangnesta                           folio       113      101
Suijesta                               folio       115      102
Hangnesta vthiordh              folio       116      104
Södre Rödmåßen                folio       117      105
Grönsta                               folio       119      106
Rödh måßen                        folio       120      108
Resaretorp                          folio        121     109
Hughelsta                            folio        123     110
Hulghelsta vthengh               folio        124     112
Snåppetorp                         folio        125     113
Wijlesta                              folio        126      115
Snåppetorps engh               folio        128      116                                                                                                                                                                    
1 Alternativ, ursprunglig numrering tillskriven med blyerts. Andra senare blyertsanteckningar har utelämnats.
2 Egentligen fol. 82-83
3 Sic (även på kartan)