C1: 7


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
A.        Axby ähr ett crono-
            hemman, skattar                      2 1/2 öresland
B.        Vthsäde thet ena åhret             12 3/4 tunna                                  
C.        Vthsäde thet andra åhret          12 1/4 tunn
D.        Hårdwålshöö aff Lille engen     7 las
            Höö aff Storengen folio 91       18 las
E.         Koohagen till denne by, blannat medh
                enebuskar och små gran skogh.

            Till denne by fins inga lägenheter, hwarken
            til mulebeet, fiske watn eller tarffveskogh.

(Karttext:)

Jäge backa.
Här möter Hyffwine
Swartmylla
Swart mylla
Här möter Räffsta ägor.  

1 9 tillskrivet med blyerts