C1: 72


(Rubrik:) Öster Rekarna.         
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Grimstorp ett nybygge bygt på Eskiltuna
            Ladhegårdz vth marck och ähr intit skattlagdt.
A.        En wreet ett åhrs vthsädhe                3/8 tunna          
B.        En wreet annat åhrs vthsadhe1           3/4 tunna


          
2.         Bryggaretorp ett nybygge vpbygt på Ladhegårsens
            ägor, hafuer tuenne wreeter.
C.        En wreet ett åhrs vthsadhe1            1 5/16 tunneland
D.        En wreet annat åhrs vthsadhe1        1 1/8 tunneland3.         Söder enghz torpet, ett nybygge på Ladhegårsens
            ägor och ähr intit skattlagt.
E.         En wreet ett åhrs vthsädhe              1 11/16 tunneland
F.         En wreet annat åhrs vthsädhe          5/16 tunneland
G.        En wret till Bryggaretorp numero 2,
            vthsädhe                                        7/8 tunneland4.         Trummeslagaretorp, ett nybygge på Ladhe-
            gårdsens ägor, hafuer twenne wreeter.
H.        En wreet ett åhrs vthsädhe              1 tunneland
I.          En wreet annat åhrs vth sädhe            1 3/16 tunneland5.        Ährrsta Karins torp, ett nybygge på Lade-
           gårdsens ägor, hafuer tuenne wreeter.
K.       En wreet, sås ett åhr                        3/8 tunneland
K.       Engh ibidem till höö 3 laß.
L.        En wreet, såås andra åhret              5/16 tunneland
           Engh jbidem                                   1 laß
M.      Giermundz Olles wreet vth sädhe     17/32 tunneland6.        Sylfuergrufue torp ett nybygge, ligger på
           Wijlsta vthmark.
N.       En wreet, ett åhrs vth sädhe             11/16 tunneland
O.       En wreet, annat åhr vth sädhe          19/32 tunna
P.        En eng till höö                                 6 laß
Q.       En eng till höö                                 5 laß


(Karttext:)

Sand iord
Sand iord
Sand jord
Sånd iord
Sand iord
Ör iord
Ör iord
Sanck starwaldz engh
Or iord
Ör iord
Sanck star waldz engh
Sånd jord
Sanck starwaldz engh   1 D.v.s. utsäde
2 D.v.s. örjord