C1: 73


(Rubrik:) Klåster sochn.         
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Åhrby cronehemman 1                    8 öresland.
A.        Wästergierdhet ett åhrs vthsadhe1   12 1/2 tunneland          
B.        Östergierdhet annat åhrs vth sädhe  10 3/4 tunneland
C.        En wreet vthsädhe                          1 1/4 tunneland
D.        En wreet vthsädhe                          3/4 tunneland
E.         En wreet vthsädhe                          3/8 tunneland 
F.         En hård waldz engh till höö             30 laß
            Engh i wreeten, littera C, till höö     8 laß
G.        En betes haghe, taghen af Löötan.
            Detta hemman Åhrby hafuer en wreet, littera
            G, i Storengen, folio 73. Vthsädhe 7/8 tunneland
            Jbidem en engh i Storenghen, littera H,
            folio 73, till höö                              8 laß
H.        En betes haghe.
            Till Åhrby ähr inghen skogh, men någen vth-
            marck och mulebete i Lööten. Andra lägen-
            heeter fins här till intit.


(Karttext:)

Walby ägor proxime
Walby ägor tagha här widh
Leeriordh
Betes haghe full med berg och backar.
Gåttskiällz ägor tagha här widh.
Leer iordh
Hårdh waldz engh.
Leer iord
Hårdh waldz engh
Beteshaghe vptaghen aff Lööten.
Jäghare plattz.
Scalaulnarum.
     
1 D.v.s. utsäde