C1: 76


(Rubrik:) Öster Rekarna.         
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Hälghesta cronehemman 1, 4 öreslandh
B.        Östergierdet ett åhrs vthsädhe                  10 1/2 tunneland
            En åker i Walby gierde, littera Ooch här samma littera
            folio 64, vthsädhe 15/16 tunneland                                                
C.        En wreet, vthsädhe                                  1 1/8 tunnelandh                                                
D.        Wästergierdhet annat åhrs vthsedhe         12 tunneland
E.         En hårdwaldz engh till höö                       15 laß
            Detta hemman hafuer en engh littera K
            i Storenghen folio 73 till höö                    1 laß
            Jbidem en engh littera L, fol. 73, till höö   1/4 laß
            Jbidem en engh littera S, folio 73, till höö 3 laß
            Jbidem en wreet littera T, fol. 73,
            vthsädhe                                                 1 3/32 tunna
            Jbidem en engh littera V, folio 73,
            till höö                                                    1 1/2 laß
F.         En betes haghe.
            Till Hällgesta ähr ingen skogh eller vthmarck
            mer än här ähr specificerat.


(Karttext:)

Jäghare plattz.
Biörke leera
Aske leera
Betes haghe
Dungh iordh
Walby ägor proxime.
Dungh iord
Leer iordh
Leer mylla
Walby ägor proxime
Dung iord.
Leer iordh
Leeriord
Dungiord
Walby ägor proxime
Walby ägor proxime.
Hårdh waldz engh