C1: 77


(Rubrik:) Klåster sochn.         
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Måsta hemman                                          2 
B.        Norregierdet ett åhrs vthsädhe                   27 1/2 tunneland
C.        Södergierdet annat åhrs vthsädhe               23 tunneland                                                
D.        En wreet vthsädhe med Södhregierdhet      1 1/16 tunnelandh
E.         Ny enghen till höö                                     28 laß
F.         Nyenghen till höö                                      30 laß
            Denne by hafuer eng i Storenghen littera J,
            folio 73, till höö                                         16 laß
            Jbidem en engh, littera X, folio 73, till höö  6 laß
            Jbidem en engh, littera G, folio 73, till höö 10 laß
            Jbidem en wret, littera Z, folio 73, vthsädhe 7/8 tunna

            Skattehemman jbidem 1                            10 öresland
            hafuer i byemall1 10 stenger.
            Vthsädhe i Norregierdhet littera B             13 3/4 tunneland
            Vthsädhe i Soder gierdhet littera C            11 1/2 tunneland
            Hårdwaldz höö i Nyenghen, littera E, till    14 laß
            Hård waldz höö i Myrengen, littera F, till   15 laß
            Vthsädhe i wreten, littera D                       17/32 tunneland
H.        En liten wret vthsäde                                  1/4 tunneland
            Detta hemman hafuer engh i Storengen,
            littera J, folio 73, till höö                             8 laß
            Jbidem en engh, littera X, folio 73, till höö  3 laß
            Jbidem en engh, littera G, folio 73, till höö  5 laß
            Vthsädhe jbidem i wreeten, littera Z, folio 73
            Jbidem en beteshaghe, littera C, folio 73.
            Jbidem en beteshaghe, littera A, folio 73,
            lydher till numeris 1, 2 här j Måsta.
            En beteshage jbidem till num. 1, 2, littera å folio eodem.


            Notarum Explicatio

2.         Cronehemman jbidem 1, 10 öresland,
            hafuer i beemåll1 10 stänger
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B             13 3/4 tunneland
            Vthsädhe i Södhregierdet, littera C             11 1/2 tunneland
            Vthsädhe i wreten D                                   17/32 tunneland
E.         Hårdwaldzhöö i Nyengen                           14 laß
F.         Hård waldz höö i Myrengen                       15 laß
G.         En betes haghe
            Detta hemman hafuer engh i
            Storenghen, littera J, folio 73,
            till höö                                                        8 laß
            Jbidem en engh, littera X, folio 73,
            till höö                                                        3 laß
            Jbidem en engh till höö                                5 laß
            littera G, folio 73.
            Vthsädhe i wreeten littera Z, folio 73,         7/16 tunneland.
            En beteshagh, littera å, folio 73.
            En beteshaghe, littera A, folio 73.
            Jbidem en beteshage, littera B, folio 73.
            Till Måsta ahr2 ingen skogh eller vthmark.


(Karttext:)

Hälletorps ägor proxime.
Gultebruns ägor proxime.
Dungh jordh.
Leer jordh
Leer jordh
Leer iordh
Slätt hårdh waldz engh
Leer jord
Leeriord
Leer jord
Leer jord
Leer iord.
Leer jord
Godh bördig hårdwaldz engh
Betes hagh
Scala ulnarum.                                                                                                                                                
1 D.v.s. bymål
2 D.v.s. är