C1: 78-79


(Rubrik:) Öster Rekarna        Klåster sochn.            
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Edhsta cronehemman 
A.        Norregierdet ett åhrs vthsadhe1                      25 tunneland
B.        Södregierdet annat åhrs vthsädhe                   16 7/8 tunneland                                                
C.        En wret, sås med södhre gierdhet                   13/16 tunneland
D.        En hårdwaldz engh till höö                              4 laß
E.         En hårdwaldz engh till höö                             4 laß
F.         En stenwaldz engh tagen af vthmarcken till höö 10 laß
            Detta hemman hafuer en hård waldz engh
            Littera A i Storengen, folio 73, till höö            20 laß    
            Jbidem en wret, littera å, folio 73, vthsädhe    1 1/8 tunneland
            Jbidem en engh, littera Ö, folio 73, till höö     10 laß    
            Jbidem en lijten engheteegh, littera E, folio 73 1 laß

            Till Edhsta ähr gått mulebete och ingen skogh
            mer än i Jäghar platzen, och dhen ähr aldeles
            förbudhen, att huilken dher hugger ett trä af
            gran eller fur skogh skall bööta 40 marker silfuer-
            mynt.


(Karttext:)

Måsta ägor proxime
Här tagher Skenesta lööt widh.
Lööt.
Dungh jordh.
Ährsta äghor proxime.
Dunghiord
Leer jordh.
Lundh
Hårdh waldz engh.
Leer jord
Kalf haghe
Saals ägor proxime
Jäghare plattz
Öriord
Leer jord
Leer jordh.
Godh mark.
Leer jord
Slätt betes haghe
Jäghare plattz
Hårdh waldz engh
Leer jord
Starwaldz engh.
Scala ulnarum.        


1 D.v.s. utsäde