C1: 82-83


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.           
               Stoor ängen1

            Notarum Explicatio
              

A.        Engh till Edsta numero 1, folio 68, till höö          20 laß
B.        En beteshaghe till Ladhe gårdhen numero 1 i Eskilltuna,
            folio 60. 
C.        En wreet, kallas Hälghesta wreeten, lydher till Ladhegår-
            dhen numero 1 i Eskilltuna, folio 60, vthsäde      2 1/2 tunna
D.        Hårdwaldz engh jbidem, lydher till Ladhegårdhen
            numero 1 i Eskiltuna, folio 60, till höö                 4 laß
            Förskrefne ägor hafua i förtijdhen kommit Hälgesta
            till, som nu mångha weeta att berätta.
E.         En betes haghe, lydher till Walby, numeris 1, 2,
            folio 64.
F.         En wreet jbidem, lydher till Walby, numeris 1, 2,
            folio 64, vthsädhe                                             1 5/16 tunna
G.        En wreet till Åhrby, numero 1, folio 63,
            vthsädhe                                                             7/8 tunna
H.        En engh till Åhrby, numero 1, folio 63, till höö   8 laß
I.          En engh till Walby, numero 1, 2, folio 64 till höö 12 laß
K.        En engh till Hälgesta, numero 1, folio 66 till hoo2   1 laß
L.         Jbidem eng till Hälgesta, numero 1, folio 66 till höö 1/4 laß
M.        En engh till Ähresta, numeris 1, 2, folio 80, till höö 12 laß
N.        En engh till prästegårdhen i Forß, numero 1,
            folio <...> på Wäster Reckarna till höö             3 laß
O.        En wreet jbidem till Prästegårdhen, numero 1,
            folio <...>, vthsädhe                                         5/8 tunna
R.        En engh till Walby, numeris 1, 2, folio 64,
            till höö                                                              4 laß
S.         En engh till Hälghesta, numero 1, folio 66,
            till höö                                                              3 laß
T.         Jbidem en wreet till Hälghesta, numero 1,
            folio 66, vthsädhe                                             1 3/32 tunna
V.        Jbidem en engh till Hälgesta, numero 1,
            folio 66, till höö                                                1 1/2 laß
U.        En wret till Wallby, numeris 1, 2, folio 64,
            vthsädhe                                                           1/4 tunna         
W.       Jbidem en engh till Walby, numeris 1, 2, 
            folio 64, till höö                                                2 laß
X.        En engh till Måsta, numeris 1, 2,
            folio 67, till höö                                                6 laß
Y.        En engh till Walby, numeris 1, 2,
            folio 64, till höö                                                6 laß
z.         En wreet jbidem till Walby, numeris 1, 2,
            folio 64, vthsädhe                                             1/4 tunna
Z.         En wreet till Måsta, numeris 1, 2, folio 67,
            vthsädhe                                                           7/8 tunna
Å.        En beteshaghe till Måsta, numeris 1, 2, folio 67.
Ä.        En wreet till Edsta, numero 1, folio 68,
            vthsädhe                                                           1 1/8 tunna
Ö.        En engh till Edsta, numero 1, folio 68,
            till höö                                                              10 laß
J.         En engh till Måsta, numeris 1, 2, folio 67,
            till höö                                                              16 laß
A.        Jbidem en betes haghe, ähr tagen af enghen, till
            Måsta numeris 1, 2, folio 67.
B.        Jbidem en betes haghe till numero 2 i Måsta, folio 67.
C.        Jbidem en betes haghe till numero 1 i Måsta, folio 67.
D.        En beteshaghe till Slagesta, numeris 1, 2,
            folio 75.
Ij.         En wret jbidem till Slaghesta, numeris 1, 2,
            folio 75, vthsädhe                                               2 1/4 tunna
            Deße förskrefne beteshagher ähre taghne af enghen för
            det ringha mulebete skuldh som the hafua till sine hemman.
E.         En lijten engheteegh till Edsta, numero 1,
            folio 68, till höö                                                  1 laß
F.         En engh till Slaghesta, numeris 1, 2,
            folio 75, till höö                                                  30 laß
G.        En engh till Måsta, numeris 1, 2, folio 67,
            till höö                                                               10 laß


H.        Närije holme, godh hård waldz
            engh, lydher till Ladegården, numero <1>
            i Eskilltuna, folio 60, till höö            90 laß 
            Jbidem starwaldzhöö i Åbrädden    10 laß
P.         En beteshaghe till Walby, numeris 1, 2, folio 64,
Q.        En wret till Walby numeris 1, 2 folio 64
            vthsädhe                                         1 7/16 tunna


(Karttext:)

Slaghesta ägor pro<xim>e
Betes ha<ge>
Hältorps ägor proxime.
Dungh iordh
Beteshaghe.
Elack hårdhwaldz engh
Slätt hård waldz engh.
Ährna engh proxime.
Betes haghe
Dungh jordh.
Hårdh waldz engh
Betes haghe
Betes haghe.
Slätt hårdh waldz engh.
Slätt hårdh waldz engh.
Betes haghe.
Här tager Walby ägor widh
Tofuigh hårdhwaldz engh.
Eneskogh.
Dungh jordh.
Närije holme, godh hårdh waldz engh.
Elack tofuigh hårdwaldh som aldrigh kan slås.
Jäghare plattz
Torsilla åhen. Löper vthur Hielmaren och in i Mälaren.
Slätt hårdh waldz engh
Hälgesta ägor proxime.
Elack tofuig hård waldhz engh.
Elack tofwigh hårdwald som aldrigh kan slås.
Godh slätt hård waldz engh.
Eskiltuna ladeghårdz ägor tagha här widh
Walby ägor proxime.
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)                                                                                                               
Storängen med Närjeholme, forfattad3 1646 af Johan Larsson Groth.1 Tillskrivet av senare hand
2 D.v.s.
3 D.v.s. författad