C1: 84


(Rubrik:) Öster Rekarna.           
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Hältorp cronehemman 1, 6 öresland
A.        Östergierdet ett åhrs vthsädhe                10 1/2 tunneland
            Lindh jbidem till höö huart annat åhr       2 laß
            Ödes åker jbidem, vthsädhe                   1 1/2 tunneland    
B.        Wästergierdhet annat åhrs vthsadhe        10 1/8 tunneland
            Lindh jbidem till höö                              2 laß
            Detta hemman hafuer en engh widh Ährna, littera O,
            folio 77, till höö                                     4 laß
C.        En lijten kalfhaghe.
            Detta hemman hafuer en engh i Storenghen,
            littera I, folio 78, till höö                        20 laß
            Jbidem en beteshaghe, littera K, folio 78.
            Jbidem en beteshaghe, littera T, folio 78.
            Flere lägenheeter fins inthit till dette hem-
            man.

(Karttext:)

Äkeckersta1 äghor proxime.
Leer jord
Leer jordh
Leer jord
Lindh.
Här tagher Gultebruns äghor widh.
Måsta äghor proxime.
Lindh.
Öde åker.

1 D.v.s. Äckersta.