C1: 88


(Rubrik:) Öster Rekarna. 
               Eng till Slaggesta, kallas Storängen.1   
    

            Notarum Explicatio
              

E.         En wreet till Ährna, littera A, folio 77,
            vthsädhe                                       3/4 tunna    
            och ähr transporterat till sielfue byen.
P.         En engh till Ährna, littera A, folio 77,
            till höö                                          30 laß
Q.        En engh till Ährna, littera A, folio 77,
            till höö                                          30 laß
S.         En engh till Ährna, littera A, folio 77,
            till höö                                          15 laß
R.        En betes haghe till Ährna numeris 1, 2, 3,
            folio 77.
            Förskrefne ägor, bådhe wreten, engerna och
            betes hagen ähre transporterade till sielfue
            byen Ährna och finnas dher specificerade.
M.       En engh till Äckersta, numero 1, folio 71,
            till hårdwaldz höö                           30 laß
L.         En engh jbidem till Äckersta, numero 1,
            folio 71                                        3 laß
I.          En engh till Hältorp, numero 1,
            folio 74, till höö                            20 laß
K.        En betes haghe till Hältorp, folio 74.
T.         En betes haghe till Hältorp tagen
            af enghen, numero 1, folio 74.
Æ.        En betes haghe till Slagesta, numeris 1, 2, folio 75.
U.         En betes haghe till Måsta, numeris 1, 2, folio 67.
G.         En betes waldt till Gultebrun, numeris 1, folio 70.
H.         En betes wald till Äckersta, numero 1, folio 71.
V.         En betes wald till Slagesta, numeris 1, 2, folio 75.


(Karttext:)

På Ährna affrittningh.
Hältorps engh proxime.
Ährna kalfhaghe proxime.
Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh
Ekehammar
Ekehammar, brukas till betes[tes] haghe
Hårdh waldz engh.
Hårdh waldz engh.
Betes haghe.
Hårdwaldz engh.
Slaghesta engh proxime.
Måsta engh proxime.


1 Denna rad skriven av senare hand