C1: 9


(Rubrik:) Östre Rekarn

                                                                                     
                Stor engen lyder til effter föliande byar.
                                                                                              
Folio  31   Jädersby         1   Skarp och obärande engh til   2 1/2 las

folio   4     Fäszlinge           2   Hårdwals engh till                   4 laß

folio   5     Nyby                3   Halffparten dywal och            18 las
                                                 halffparten hårdwal
folio   7     Axby                4   Halffparten dywål och             17 las
                                                 halffparten hårdwal
folio   8     Hättinge            5   Halffparten dywal och             31 laß
                 med vtjorderne.        halffparten hårdhwal


(Karttext:)

Eeke skogh
Eenebuskar
Eenebuskar
Eene buskar
Eeke skogh
1 Denna och folioangivelserna nedan tillagda med blyerts