C1: 90-91


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.          
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Skienesta hemman     2
B.        Östergierdhet ett åhrs vthsädhe                 31 1/2 tunnelandh
C.        Södregierdhet annat åhrs vthsädhe            24 7/8 tunnelandh
D.        Godh hårdwaldzengh till höö                     60 laß
E.         Åker jbidem, sås medh sodre1 gierdhet     4 3/4 tunnelandh
F.         Haghen, en hårdwaldz engh till höö           36 laß

1.         Cronehemman jbidem    1                         6 1/2 öreslandh
            hafuer i byemåll 39 alnar.
            Vthsädhe i Östergierdet, littera B              15 3/4 tunnelandh
            Vthsädhe i Södhregierdet, littera C           12 7/16 tunnelandh
            Vthsädhe i enghen, littera E                       2 3/8 tunnelandh
            Hårdhwaldzhöö i Aspenghen, littera D      30 laß
            Hårdhwaldz höö i Haghen, littera F           18 laß
            Humblegårdh till                                        100 stänger

2.         Cronehemman jbidem    1                         6 1/2 öreslandh
            hafuer i byemåll 39 alnar.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B            15 3/4 tunneland
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C         12 7/16 tunnelandh
            Vthsädhe i enghen, littera E                      2 3/8 tunnelandh
            Hårdwaldzhöö i Aspenghen, littera D, till  30 laß
            Hårdwaldzengh i Haghen, littera F, till höö 18 laß
            Humblegårdh till                                       100 stängher

G.        Skienesta lööt.
            Till denne ofuanbemälte by ähr ingen skogh, ey eller
            vthmarck meer än såsom dhen lilla lööten här fins vptech-
            nadt. Andra läghenheeter finnas här till intit.


(Karttext:)

Dungh iordh
Asp enghen, godh hårdwaldz engh
Jäghare platz
Örr iordh   
Tompthaghe
Leer mulla.
Leer iord
Leer jordh.
Leer jord.
Dungh jordh.
Haghen. Godh hårdwaldz engh
Dungh jordh.
Skenesta löött, brukas till mulebete.
Här tagher Edhsta äghor widh.
Scala ulnarum.        1 D.v.s. södre