C1: 92


(Rubrik:) Öster Rekarna.          
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Ährsta hemman     2
B.        Norregierdet ett åhrs vthsäde                      26 tunneland
C.        Södregierdet annat åhrs vthsädhe                20 tunneland
D.        En wret, sås med Södregierdhet                  4 tunneland
E.         En hårdwaldz engh till höö                          40 laß
F.         En hård waldz engh till höö                         16 laß
G.        En starwaldz engh till höö                            9 laß
            En åker jbidem, vpgiord i engen, vthsadhe1 5/8 tunneland
H.        En star waldz engh till höö                           8 laß
            En åker ibidem, vpgiord af engen, vthsäde   5/8 tunneland
            Denne ofuanbemälte by Ährsta hafuer engh
            i Storenghen, littera M, folio 73, till höö       12 laß

1.         Cronehemman jbidem    1           4 öresland
            hafwer i byemåll 4 stengher.
            Vthsäde i Norregierdhet, littera B               13 tunnor
            Vthsädhe i Södhregierdhet, littera C           10 tunnor
            Vthsädhe i wreeten, littera D                      2 5/16 tunna
            Hårdwaldzhöö i engen, littera E, till             20 laß
            Hårdwaldzhöö i engen, littera F, till             8 laß
            Starwaldz höö i enghen, littera G, till           9 laß 
            Vthsädhe ibidem                                         5/8 tunna
            Humblegårdh till 100 stänger.
            Detta hemman hafuer engh i Storenghen, littera M,
            folio 73, till höö                                          <...>

2.         Cronehemman jbidem    1           4 öresland
            hafuer i byemåll 4 stengher.
            Vthsädhe i Norregierdhet, littera B             13 tunneland
            Vthsäde i Södhregierdhet, littera C             10 tunneland
            Vthsäde i wreeten, littera D                        2 5/16 tunna
            Hårdwaldz höö i enghen, littera E, till         20 laß
            Hård waldz höö i enghen, littera F, till         8 laß
            Starwaldz höö i engen, littera H, till             8 laß
            En åker ibidem vthsädhe                             5/16 tunneland
            Humblegårdh till 120 stänger.
            Detta hemman hafuer engh i Storengen, littera M,
            folio 73, till höö                                          <...>  

            Till Ährsta ganska ringha vthmarck, mulebete eller
            skogh. Flere lägenheeter ähr här till intit.


(Karttext:)

Leer iord
Leer iord
Starwaldz engh
Skeenesta ägor proxime.
Leer iord
Leer jordh
Starwaldz engh.
Leer jordh
Hårdwaldz engh.
Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
Saals äghor proxime.
Hårdh waldz engh
Edsta äghor proxime. 


1 D.v.s. utsäde