C1: 93


(Rubrik:) Klåster sochn.          
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Jertre cronehemman  1      8 öresland
A.        Wästergierdhet ett åhrs vthsäde                10 1/4 tunna
B.        Östergierdet annat åhrs vthsädhe               15 5/8 tunneland
            Ödhes åker jbidem                                   15/16 tunneland
C.        En hård waldz engh till höö                       16 laß               
D.        Humblegård till 200 stengher.
E.         En betes haghe
F.         En trägårdh
G.        En kalfhaghe.
            Detta hemman hafuer en engh wid
            Hättersta, littera N, folio 82, till höö          16 laß
            Detta hemman hafuer en crone vthiord 1 örtuge land,
            och ähr en engh, littera M, fol. 82, till höö 6 laß
            Till Jertre ähr ingen vthmarck eller skogh meer
            än här finnes specificerat, ey heller några
            andra läghenheeter.


(Karttext:)

Glommesta1 äghor proxime.
Här på denna sijdan tagher Hättersta äghor widh.
Kalfhaghe
Leer jordh.
Leer jordh
Leer jord
Leer jord
Ödesåker
Lindh.
Hårdhwaldz engh.
Leer jord
Betes haghe
Skeenesta ägor proxime.
Leer jord
Scala ulnarum

(Senare blyertsanteckning:)

1646 af Johan Larsson Grot

1 D.v.s. Glömsta