C1: 96


(Rubrik:) Öster Rekarna.                 
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Lööntorp cronehemman   1/2                    5 2/3 oresland1
A.        Wästergierdet ett åhrs vthsädhe                6 1/2 tunna
B.        Östergierdhet annat åhrs vthsadhe2           6 1/2 tunna
C.        En wreet vthsädhe                                    1/8 tunna
D.        En wreet vthsadhe2                                  5/8 tunna
E.        En hårdwaldz engh till höö                        12 laß
F.        En hård waldz engh till höö                       10 laß
G.        En betes haghe

            Detta hemman hafuer sin vthmark och
            mulebete i den lilla lööten medh
            Hättersta, och ingen skogh, ey heller några
            andra läghenheeter.

(Karttext:)

Hårdh waldz engh
Betshaghe
Löött
Hårdh waldz engh.
Jäghareplatz
Leer jord
Ör iord
Leer jord
Hättersta äghor proxime            

1 D.v.s. öresland
2 D.v.s. utsäde