C1: 97


(Rubrik:) Klåster sochn.                 
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Saal cronehemman    1                             3 öreslandh
A.        Östergier<de>t ett åhrs vthsädhe              12 tunnor
B.        Wästergierdhet ett åhrs vthsädhe              10 1/4 tunna
D.        Vthsädhe i engen littera D                        2 5/16 tunna
D.        En hårdh waldz engh till höö                     16 laß
E.        En hårdh waldz engh till höö                     14 laß
F.        En hård waldz engh till höö                       30 laß
H.        En betes haghe tagen af enghen.
I.         En engh till Gåttskiäll, numeris 1, 2, folio 90,
            till höö                                                     3 laß

            Till Saal ähr ganska ringh skogh och vthmarck.
            Detta hemman hafuer humblegårdh till 30 laß höö.
            Flere lägenheeter fins der till intit.


(Karttext:)

Ährsta äghor proxime.
Ör och såndh jordh.
Leer jordh
Leer iordh
Leerjordh
Hårdh waldz engh.
Öriordh
Godh hårdh waldz engh
Leer jordh
Hårdh waldz engh
Leer iordh.
Scala ulnarum.