C1: 98-99


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.                 
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Diursta hemman                                3
            Vth iordh jbidem                              1
B.        Östergierdet ett åhrs vthsäde             22 tunneland
C.        Wästergierdhet annat åhrs vthsedhe   23 tunneland 
D.        En hårdh waldz engh till höö              94 laß
E.        En hård waldz engh till höö                47 laß
F.        En wreet vthsädhe                             1 5/8 tunna
G.        En wreet vthsädhe                             9/16 tunna
H.        En wreet vthsädhe                             11/16 tunna
I.         En wreet vthsädhe                             1/8 tunna

1.         Cronehemman jbidem 1                    5 öreslandh
            hafuer i byemåll 30 alnar bredh åker.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B     7 1/8 tunna
            Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C  7 13/32 tunna
            En wreet vthsädhe littera G                9/16 tunna
D.        En hårdh waldz engh till höö               15 laß
E.         En hårdh waldz engh till höö               30 laß

2.         Cronehemman jbidem 1                    4 öresland
            hafuer i byemåll 28 alnar bredh åker.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B    6 7/16 tunneland
C.        Wästergierdet annat åhrs vthsadhe1   6 23/32 tunneland 
F.         En wreet vthsädhe                            1 5/8 tunna
            Hårdh waldz höö i engh, littera D      14 laß
            Hårdh waldz höö i enghen, littera E   28 laß

3.         Cronehemman         1/2                        4 öreslandh
            hafuer i byemåll 24 alnar.
            Östergierdet ett åhrs vthsädhe, littera B 5 5/8 tunna
C.        Wästergierdhet vthsädh<e>               5 7/8 tunna
            Höö i enghen, littera D, till                12 laß
            Höö i enghen, littera E, till                 24 laß
            Vthsädhe i wreten, littera H               11/16 tunna
            Vthsädhe i wreeten, littera I               1/8 tunna

            Skatte vthiordh    1                            2 öresland
            lydher till Littzla Tydöö, numero 1, folio 144,
            och hafuer i byemåll 12 alnar.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B     2 13/16 tunna
            Vthsadhe1 i Wästergierdhet, littera C 2 15/16 tun<n>a
            Höö i enghen, littera D, till                 6 laß
            Höö i enghen, littera E, till                 12 laß

            Till Diursta ähr ganska ringha vthmarck och mulebete,
            någhen skogh till giersle och weedhebrandh ähr på dhes ägor.
            Andhra lägenheeter fins dher till intit.

(Karttext:)

Mooiordh
Leer jordh.
Dungh iordh
Hårdh waldz engh.
Lindh.
Leer iordh
Öriordh
Leer iordh
Dungh iordh
Leer iordh
Starwaldz engh.
Hårdh waldz engh.
Scala ulnarum      
1 D.v.s. utsäde