C1:Register 2


Södermanneland
Österrekarne
och
Jäders sochn      afmätt 1645 af Jacob Christopherßon
                         Stenklyft, vide paginam 40 et sequentem.1


                                 Folio

Svinlunda                            2
Jädersby                             3                       Sahlig inspectors Petter Mehn-
Uggelstuga                          3                       löös annteckning på deß gamla
Fässlinge                             4                       titelblad, lyder således:
Nyby                                  5    Notandum  Jäders by, 2 gårdar, 1 utjord, 
Danmark                            6                       1 stång håller 6 ahlnar. 
Axby                                  7                       Östergården 5 stänger 1 aln         31 ahlnar      
Hättinge                              8                       Wästergården 2 stänger 2 ahlnar 14 ahlnar
Lundby                               8                       Utjorden      1 stång 4 ahlnar      10 ahlnar  
Storängen                           9                        Men på chartan folio 3 nämns ingen 
Steenby                             10                       utjord.
Steenbytorp                       10
Hyfwinge                           11
Hässleby                           12
Lönneberg                         13
Huseby                             14
Eke                                   16
Hårshollma                        17
Oxlööt                              18
Ängstegar till Oxlöt och
        Jäders prästegård      20
                                                             Är richtigt collationerat och <...>
                                                             registrerat <...>2

Reviderat den 18 januari 1701.

1 afmätt ... sequentem annan hand; även annan text på sidan kan vara skriven av annan hand
2 En del text oläslig p.g.a. skada i papperet ms