C10:003


(Insida pärm med anteckning:)
Reviderat, samt /1831/ jemförd med Registret och Jordeboken, uti
hvilken de vid revissionen gjorde anmärkningar å denna
bok äro utmärkte med 10
                                     +
                                            Greger von Konow