C10:006 Register 2


    Södermanneland                                                                     
Anteckningar  Hemman                Folio               Sochn                Härad        Anno

                        A.
                        Aflebroo                11                    Westerliung        Hölebo    1689
                        Anderbäck             69                    Tuna                   Jönåcker
                        Lilla Askungen     119.127.130     Bärbo                                 1694
                        Askungen              130 Dito                                                      Dito
                        Abotnääs                233. 235          Floda                Oppunda   1689
                        Askerdalen             240
                        Appaltorp               249                  Huseby                               1692

                        B.
                        Buska                       18                   Westerliung        Hölbo     1694
                        Brennekeby              27.28.             Sancte Nicolaj   Jönåker   1692
                        Bastorp                     35                                                              Dito
                        Bärga                        39
                        Lilla Beene         }    44
                            med engslotter}
                            till Stjernholm }
                        Blackstad                  48                   Bergzhammar
                        Brinck                       54                                                             1693
                        Bergzhammarby       56                                                             1692
                        Äng till dito              68
                        Brakierr                    70                    Lunda                               1694
                        Bergtorp                    95                   Kyla                                  1693 
                        Bärbo by                 125                   Bärbo                                1694
                        Bärsund                   127
                        Bäcketorp                130                                                            1694
                        Ballerstad                137                  Halla                                 1691
                        Baninge                   147                  Malm            Oppunda      1693
                        Brogetorp                147 Dito                                                     Dito
                        Blåsnääs                  161                 Wingåker sochn1
                        Biörnmon                172                                                            1694
                        Biörckenääs            185                  Wingåcker
                        Båssenberga        187.190.                                                        1688
                        Billtorp                    197                                                            1694
                        Barcksätter        199.201.                                                          1689
                        Baggehult          199.205.                                                          1689
                        Bjorktorp               271                 Wrena
                        Bodaqvarn             217                                                              Dito
                        Bårstad                233.237.            Floda                                   1689
                        Baggetorp              233
                        Backeskog           233.239.                                                        Dito
                        Bastorp                 233
                        Biörcka                241.245.            Wadsbro                             1688
                        Backa                  221.245. Dito                                                Dito
                        Berga                    253                    Huseby                               1692
                        Berga                    267                    Wreena                               1691
                        Bohammar            221                    Leerbo
                        Båhlvedstorp        221
                        Br...valla              233                    Floda                 
   
__________________________
1) Senare anteckning