C10:007 Register 3


Anteckningar  Hemman            Folio        Sochn               Härad         Anno

                        Bärgatorp            267        Wreena              Oppunda    1691
                        Bryngielstorp      280        Hälliestad          Willåtinge
                        Broostugan         293        Åhrdala
                        Berga                  307        Swärta                Rönö

                        D.
                        Dahlby                3.1.        Westerliung        Hölebo     1693
                          {med Musön
                          {eller Dalbyö
                        Diurswyk            24          Sancte Nicolaj    Jönåcker   Dito
                        Danwyk              43                                                       1695
                        Dammen           199.209   Wingåcker          Oppunda   1689
                        Dageholmen       299         Leerbo                                 1694
                        Dahl                  241.245.  Wadsbroo                             1688
                        Dymelstad            255       Huseby                                1693

                        E.
                        Ekestugan            27.31.   Sancte Nicolaj    Jönåcker    1692
                        Enestorp                88        Lunda                                   1693
                        Edeby                    112      Biörkwyk                              1691
                        Erickstorp        199.207.   Wingåcker           Oppunda   1689
                        Edestorp                212
                        Ekieby            221.293      Leerbo                                  1691
                        Ekeby                   265       Wreena                                  1693
                        Engstuga               293      Åhrdala              Willåtinge
                        Ekeby                    307      Swärta                Rönö
                        Ernbäck                181       Wingåker

                        F.
                        Fredöön                 46        Sancte Nicolaj    Jönåcker    1695
                        Fårssiöqvarn     145.149.   Malm                  Oppunda   1693
                        Fräntorp                193       Wingåcker                            1694
                        Fogelmon              197                                                    Dito
                        Lilla Forssa        199.211.                                               1689
                        Francka                251        Huseby                                 1692
                        Farneby                271        Wreena                                 1690
                        Frännestad         273.275.   Hälliestad        Willåtinge    1695
                        Fiskiaretorpet        291        Åhrdala
                        Finsta                    299
                        Fiskstugan              54   
                        Flintsbohl             230        Leerbo               Oppunda