C10_008 Register 4

Antechningar  Hemman          Folio        Sochn            Härad            Anno

                        G
                        Grytberga              62            Tuna            Jönåcker        1694
                        Gyberga                78            Lunda                                1693
                          /med äng till
                           Kerrsta
                        Grofwa                 81.79       Lunda        Jönåcker           1693
                        Gräfsta                  83. 79                                                 1692
                        Gäfle              }     86                                                       1693 
                          med en äng   }
                          til Hvalsberg }
                        Göhlet                145.156.    Malm        Oppunda           Dito
                        Gafweln                172                                                    1694
                        Geetskaf               191        Wingåcker                            Dito
                        Giöranstorp          195                                                     1690
                        Grantorp            199.207.                                                1689
                        Grindstugan          299        Leerbo                                 1694
                        Gammelmon         240        Floda
                        Gillinge                 253        Huseby                                1692
                        Gråstad             261.262                                                  1693
                        Grindstugan          293        Åhrdala        Willåtinge      
                        Greesund           297.298                                                 1695
                        Gräfstad 
                            en engslott        88
                        Gjälersätter       173

                        H.   
                        Hummelwyk          20         Sancte Nicolaj   Jönåcker     1693
                        Hackerstad           114         Biörckwyk                            1691
                        Hool                  129.119.    Bärbo                                    1694
                        Hoglanda               131       Lunda                                    Dito
                        Hvalsbergs äng        87
                        Hällfalla                132                                                      Dito
                        Hönicketäppa        147         Malm                Oppunda    1693
                        Högen                173.239.                                                 Dito
                        Hedeby             231.232.      Leerbo                                 1691 
                        Halltorp              271            Wrena
                        Heden        233.173.239       Floda                                    1691
                        Hwynstugan        239                                                        1689
                        Hundelunda    241.243.        Wadsbro                               1688
                        Hult                241.245.                                                      Dito
                        Hult                    251            Huseby
                        Stora Höckmora  289          Åhrdala            Willåttinge
                        Lilla Höckmora   289
                        Heergölet             290
                        Höckstugan         Dito
                        Horn                     303          Swärta             Rönö             1694
                        Håfby                   308                                                        1695
                        Hjeltestad, engslott  88                                                      1695
                        Hetorp                    181        Winåker          Oppunda
                        Haga                       221        Leerbo
                        Hjelmsätter            221