C10_010 Register 6

Antechningar   Hemman              Folio              Sochn                Härad        Anno

                        Löfdalen                27.31                                                         1692
                        Lappetorp                64                Tuna                                    Dito
                        Lasätter                    84                Lunda                                 1693
                        Lundeng                  98                 Kyhla                                  Dito
                        Långbroon              100               Kyhla                                  1695
                        Lillenääs                121.123         Bärbo                                  1694
                        Löötstugan             123  Dito                                                   Dito
                        Lasstorp                161.173.         Malm            Oppunda        1693
                        Lunda                    181.183.         Wingåker                            1691
                        Laduengen            199.203.                                                     1689
                        Läppa                        215                                                         1691
                        Lundbyskog            181.219                                                    1690
                        Lasstorp                    229             Leerbo                                 1694
                        Lööth                        237             Floda                                    1689
                        Lönborg                    249             Huseby                                 1692
                        Leerwyk                   299             Årdala

                        M    
                        Musön eller Dahlby ö 1: 3        Westerljung        Hölebo        1693
                        Muustorp                25               Sancti Nicolaj   Jönåcker       1693
                        Måsestugan            31                                                              1692
                        Lilla Marsseng       52, 47        Bergshammar                          1693
                        Mählby                   59.60.        Tuna                                        Dit
                        och äng der till hörande  77
                        Mellantorp                96            Kyhla                                      1691
                        Mellannääs               123          Bärbo                                      1694
                        Murmästaretorpet     122.125.
                        Myrsätter                    161        Malm                  Oppunda      1693
Ägorne till Malms
Prästegård är intet
affmätt            Malms Prästegård
                        Muncketorp               213          Wingåcker                              1689
                        Munckeboda             233.239    Floda                                       Dito
                        Malm                         257          Huseby                                    1691
                        Matteslöten                290         Åhrdala              Willåtinge
                        Muurmästaretorpet    291
                        Mählby                      295.298                                                    1695
                        Myntarebohl              269

                        N.
                        Nöckelby                15.16.17.    Westerliung        Hölebo         1691.1694
                        Nässelkiärr        }           
                        med en äng til   }    52                Bergzhammar    Jönåcker        1692
                        Lilla Marssäng  }
                        Nyqvarn                    111            Biörckwyk                               1691
                        Nääs                    212.122./124/  Bärbo                                       1694
                        Noorlöten               119.129                                                         Dito
                        Noortorp                133                Lunda                                       Dito
                        Nohlkärr                181                Wingåker           Oppunda