C10:012 Register 8


Antechningar   Hemman                Folio            Sochn                Härad            Anno

                        T.
                        Tyskstugan              54               Bärgzhammar    Jönåcker        1693
                        Törstad                    71.73          Lunda                                       1691
                        Tångstad                  108            Stigtompta                                1692
                        Toorstad                   141            Nykyrcka                                  1693
                        Täppkiärret            121.125       Bärbo                                        1694
                        Täckeberga               247           Huseby               Oppunda        1691
                        Traanwyk                 251                                                              1692
                        Tofsund                    263           Wreena                                      1694
                        Tallsätter                  167            Malm                                         1694
                        Tible                        173.175                                                        1691
                        Dito engslotter           87
                        Torstenstorp              195           Wingåcker                                 1690
                        Tollstugan                 198                                                              1689
                        Traanmoon             199.205                                                         Dito

                        U.
                        Ubsala                  164.173         Malm                  Oppunda        1693
                        Ulfznääs                  229             Leerbo                                       1694

                        W.
                        Wästankierr              13             Westerliung         Hölebo
                        Witstad                     33             Sancti Nicolaj     Jönåcker        1692
                        Wahlstad-ängen       38                                                                1693
                        Wyda                  }    50             Bergzhammar                            1692 1693           
                        med engslotter    }
                        till Prestegården }
                        Wallaby                    71.75         Lunda                                        1693
                        Dito engslotter          87           
                        Waxhälla                  104            Stigtompta                                 Dito
                        Wäsby                      135            Halla
                        Wreena qvarn           143           Nykyrckia                                  1691
                        Wästeråsen               169           Malm                  Oppunda         1694
                        Wråå                    179.180                                                            1693
                        Wintergata               189            Wingåcker                                  1688
                        Wännewadss            195                                                               1690
                        Wreenaby med         269            Wreena                                      Dit
                        Prästbohlet
                        Wybyholms Kongsgård  281,
                                                        283, 284    Åhrdala             Willåttinge      
                        Wester Liungz kyrckia    3       WesterLiung     Hölebo
                        Wänstrån                298            Årdala                Willåttinge

                        Å.
                        Åstorp                        39            Sancti Nicolaj     Jönåcker
                        Åkerbotorp ängslotter 124
                        Åtorp                         77            Lunda                                         1693
                        Åsiöstugan              145.149      Malm                   Oppunda        Dito
                        Åknebäcken            145.151                                                         Dito
                        Åhrdalaby                283            Åhrdala                Willåtinge
                        Åkelstad äng            67              Tuna
                       
                        Ä.
                        Ährilla                     36                Sancti Nicolaj    Jönåcker

                        Ö.
                        Öhrstad                    42                Sancti Nicolaj    Jönåcker
                        Östertorp                 96                Kyhla                                        1691
                        Ökna                       120               Bärbo                                       1694
                        Öfwersiötorpet    121.122                                                             Dito
                        Östermåsen         199.203           Wingåcker        Oppunda          1689
                        Östorp och ängslott  96.249        Huseby                                      1692
                        Öhrstad                    259                                                                1691

                            Reviderad den 30 January 1701