C10:013 Register 9


(Registret fortsätter här med bokstaven S från C10:011 Register7)

Antechningar    Hemman               Folio          Sochn                Härad            Anno

                        /med en äng til }
                        Åkerstad/         }
                        Staffanstorp     }       67             Tuna                                         1693
                        Skeplinge               71.85           Lunda                                      1695
                        Smestad                   90                                                               1693
                        Skjällestad äng        90
                        Skiällestad             92. 94                                                            Dito
                        Dito ängslott            88
                        Siukiälla                   98              Kyhla                                        Dito
                        Stafsiön                   100             Kyhla1                                      1695
                        Swenshöga              102             Stigtompta                                1693
                        Skååra                     106                                                               1692
                        Söörkiärr                 108                                                               Dito
                        Söörkiärstuga          Dito
                        Skräddarestugan      125             Bärbo                                        1690
                        Skiäret                    119.129                                                         1694
                        Swarfvartorpet       130 Dito                                                         Dito
                        Skomakarestugan    130                                                               1692 
                        Steenhulta               145.147       Malm             Oppunda            1693 
                        Skräppetorp            147 Dito                                                        Dito
                        Sömmerskstugan     Dito                                                              Dito
                        Steenkulla                159                                                               Dito
                        Skogztorp                163                                                                Dito
                        Steensiötorp            Dito                                                               Dito
                        Söderåsen                171                                                               1694
                        Skeenääs                 185.190     Wingåker
                        Sund                        185.190
                        Skårsnääs                Dito
                        Steenbäckstugan     197                                                                1694
                        Sluukstorp               199.201                                                        1689
                        Skogztorp            181.199.203                                                     1689
                        Sörtorp                    207 Dito                                                        Dito
                        Snåra                       220
                        Spånga                    227                Leerbo                                     1691
                        Swenstorp               229                                                                1694
                        Söörlunda               235                Floda                                       1689
                        Staffanstorp            239
                        Smedztorp              235                                                                 Dito
                        Stafhälla                 233
                        Staaf                     241.245           Wassbroo                                 1688
                        Skogstorp                246               Husseby                                    Dito
                        Skiählby                287.300          Åhrdala           Willåtinge
                        Sågtorpet                289
                        Säby                       306                Swärta              Rönö               1695
                        Segelstadh              27                  Sancti Nicolaj   Jönåcker        1692
                        Skrattorp                71                  Lunda
                         Dito Engslott         87
                        Spatorp, ängslott    96
                        Starrkärr                 173          }   Malma                Oppunda
                        (Skada, svårläst:)
                        ..åastugan              173          }          
________________________________________
1) Kyhla verkar höra till nästa rad, ett förbindande streck går
    mellan
Kyhla och sidan 102