C10:014


(Kartakt i flera delar:
C10:014 Dalby, karta utmarken
C10:015-C10_017 Text
C10:018 Karta inägomarken mm
)

(Överskrift:)
Wästerliungh Sochn

(Rubrik:)
    Topografisk
       Cartha
         på
   Dahlby egor
lyder till nästfölliande blad
Mätt och Definierat Anno
        1693
         aff
    Erik Agner

(Text på kartbilden, högerkanten:)
Dahby åker-gierde
Billberga egor på denne sidan
(Lagning som delvis döljer texten:)
...emundsta egor
...eringe Sochn
(Text vänstra sidan av kartbilden:)
Hillerstad och Norrby Egor taga [wi]d

Jämbn moo och liungh
Björnkerret
Slätt kerr-marck med små granskough
Dahlby måse
Släta bergh odugelig marck
Backmåsen
Reensiöön
Berg och moomarck med små tallskough
    och småt timber ibland
Odonmosen
Tall och Gran-skoug med moo- och steenmarck
Litslekerret

(Text till kartakten finns på C10:015)