C10:018


Karta i flera delar:
C10:014 Karta utmarken
C10:015
Text
C10:016 Fortsättning av text från C10_015
C10:017 Text
C10:018 kartbild inägor, ängar
)

(Text på högra delen av uppslaget:)
Wästerliung Sochn

Kyrkian
Gillberga egor på denne sidan emot
Nårby
Hillerstad och Nårrby egor
Dahlby
Utmarcken tager här emot
Små Graan och Tallskough

Ahlnar swenska

(Text på vänstra delen av uppslaget:)
Salt-siöön
Brewyken
Sochneallmen-ningen
Berg med små tallskoug
Engs holmen
Muusöön
Askwyken
Berg med små biörck-skoug och betesmarck
Berg med Tall-Timberskoug
Herrwyken
Ohrbooholms täfel
Stoorsundet

(Övre, högra kartbilden:)
denne äng ligger i söder
allenast några musquetskått
ifrån Bysens åkrgärden
uti täta Bygdelaget

(Nedre kartbilden:)
Tulle-garns eng
Tunäs vtmarck möter
Hårdwalds- backar    med små    eenskough
Afrögd och stenig betesmarck
Atlebro egor
Tompterna
backa
Broo och Backas eng

(Text längst ned t.h. i marginalen:)
Revideradt 1711
Reviderad 1733
observandum: vide ad acta Anni 1733